Vacature Projectmanager

Beschrijving functie
Je zal als projectleider leiding geven aan complexe, multidisciplinaire, gemeentebrede ruimtelijke projecten. Deze verantwoordelijkheid draag je vanaf de initiatieffase t/m de uitvoerings- en opleveringsface. Het is van belang dat jouw instelling het beoogde resultaat mogelijk maakt op een effectieve maar ook efficiënte manier. Het is aan jou om onder meer te zorgen voor een goede stimulans en samenwerking tussen het personeel.

In de projecten waarin jij zal werken zul je te maken hebben met een bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever. Met hen zal overlegd moeten worden welk resultaat behaald dient te worden per project en welke strategie toepasselijk is. Bij eventuele afwijkingen zal het aan jou zijn om advies te verstrekken ten aanzien van het projectresultaat, welke aanpak noodzakelijk is en hoe de voortgang ervoor staat.

Je maakt afspraken met betrekking tot de beheersbaarheid van projecten met de opdrachtgevers, projectgroepleden en verdere betrokkenen. Jij draagt hierbij de integrale verantwoordelijkheid en beheerst de tijd, het geld, de kwaliteit, informatie, communicatie en organisatie van het project.

Het is belangrijk dat jouw taken op de juiste manier worden uitgevoerd zodat het beoogde resultaat bereikt zal worden. Mogelijk heb je hiervoor deskundigen nodig van andere vakafdelingen. Het betrekken van andere specialisten bij jouw project kan overlegd worden met de betreffende afdelingsmanager.

Je zal onder meer sturing geven aan praktische werkzaamheden, zoals het uitdenken en monitoren van afspraken over taken en bevoegdheden van deelnemers van het project. Daarnaast stel je overeenkomsten met externe partijen op, voor bijvoorbeeld samenwerkingen. Je draagt ook verantwoordelijkheid voor het opstellen van beslisdocumenten en voor externe onderhandelingsprocessen. Ook de communicatie naar derden met betrekking tot projecten valt onder jouw verantwoordelijkheden.

Functie eisen
• Je dient te beschikken over een afgeronde academische opleiding;
• Je dient te beschikken over een ruime ervaring binnen complexe en multidisciplinaire projecten;
• Je dient te beschikken over ruime ervaring met werkzaamheden binnen besturingsprocessen, projectmanagement en projectmatig werken;
• Je dient in staat te zijn projectleden op een zo effectief mogelijke wijze te laten werken;
• In geval van tegenslag ben jij niet zomaar verslagen;
• Je hebt ervaring met ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en kunt ons hier voorbeelden van geven;
• Je hebt sterke (schriftelijke en mondelinge) communicatieve vaardigheden.

Beschrijving bedrijf
De gemeente Oosterhout beschikt over 54.000 inwoners en heeft zo’n 450 collega’s. Deze organisatie heeft een groen karakter en staat midden in de Oosterhoutse samenleving. Wij bieden goede werkgelegenheden en voorzieningen. Dit zijn kwaliteiten waar we trots op zijn en verder op willen uitbreiden. Om dit mogelijk te maken werken we nauw samen met burgers, ondernemeres en instellingen. Verbondenheid is daarbij een belangrijk punt, net als externe georiënteerdheid, resultaatgerichtheid en ondernemerschap. Op die manier bouwen we samen aan Oosterhout Familiestad.

www.bouwvakkers.nl